Institutions proposant des formations aux enseignants

L’Institut français de Prague
https://www.ifp.cz

Institut national des enfants et de la jeunesse (NIDV)
http://www.nidv.cz/

FRAUS
https://seminare.fraus.cz/...

INFOA
https://www.infoa.cz/...

 

1. Stage de la rentrée

Le Stage de la rentrée est une formation gratuite (subvention IFP pour la SUF)

Quand : le 30 août 2019 ; 9:00 – 16:00

SUF ve spolupráci s NIDV pořádá seminář

Francouzština „À la Rentrée“

Kurz je určen zejména začínajícím učitelům, posluchačům doplňujícího studia CŽV a všem, kdo se chtějí odborně i pohodově naladit na nový školní rok.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob; 2. st. ZŠ a SŠ, SOŠ;

v případě volných míst posluchači NMgr. učitelského studia

Termín: pátek 30. 8. 2019, 9:00 – 16:00

Místo konání: Národní institut pro další vzdělávání

 Krajské pracoviště Praha a střední Čechy

 Senovážné nám. 872/25, Budova A, 110 00 Praha 1

Rozsah: 8 hodin výuky

Cena: kurz bude pro účastníky zdarma (částka 150 Kč na osobu bude uhrazena ze subvence IFP pro činnost SUF

Cíl: Absolvent(ka) stáže je seznámen(a) s moderními didaktickými postupy, technikami a prostředky, dokáže je uplatnit ve vlastní výuce s reflexí jejich výhod a nedostatků.

Atest: Osvědčení o účasti na semináři s akreditací MŠM

Obsah kurzu:

 1. Využití internetu 2.0 ve výuce jazyka
  Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

Předmětem této části bude využití mobilních aplikací a internetu „v kapse“ při výuce jazyků. Účastníci společně vytvoří obecný přehled možností současného internetu s reflexí pozitiv i negativ pro jazykovou výuku a následného praktického nácviku práce s některými portály.

 1. Fonetika francouzštiny jako základ řečových kompetencí

PhDr. Mgr. Sylva Nováková, PhD.

Zvuková stránka francouzštiny může být v procesu vyučování/učení se velkou motivací pro žáky i učitele. Tato část nabídne zajímavé přístupy k problematice foneticko-fonologické průpravy a rozvojeřečových dovedností. Účastníci si vyzkouší různé postupy během praktické průpravy.

 1. Literatura pro mládež a historie umění ve výuce FLE

Madelaine Biegel

Účastníci se seznámí s výběrem souvisejících zdrojů i konkrétními možnostmi jejich využití ve výuce francouzštiny. 

Na akci budou rovněž představeny některé nejnovější dostupné materiály a trendy ve výuce.

Odkaz na akci: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/4401-francouzstina-a-la-rentree?search=K62-04-12-191&filter_finished=0&program_code=

Kontaktní osoba NIDV:  

PhDr. Ilona Šlechtová, metodik pro vzdělávání

Tel:      +420 222 122 322

GSM:  +420 777 737 594

E-mail: slechtova@nidv.cz

 www.nidv.cz

Kontaktní osoba SUF: Sylva Nováková, předsedkyně SUF, s_novakovacz@yahoo.fr

Vous trouverez plus d’informations dans la pièce-jointe
suf-stage-rentre-e-2019-affiche-final.doc

 

2. École d’été de l’Institut français de Prague

Inscrivez-vous à partir du 20 mai 2019 !

Pour le deuxième été consécutif, l'Institut français de Prague organise son Ecole d’été pour les professeurs de français ! Elle se déroulera du mercredi 21 août au vendredi 23 août 2019 à Prague.

Lors de notre première édition, vous étiez près de 80 professeurs de tout le pays à avoir suivi notre formation. Cette année encore, nous avons sollicité des formateurs de talent pour échanger et travailler avec vous. Nous sommes ravis de coopérer de nouveau avec le CIEP mais aussi avec Draméducation et l’Alliance Française de Pardubice. Nous espérons vous voir nombreux avant la rentrée 2019 autour de quatre modules suivants :

 • Module n°1 : Favoriser le lien langue et culture en classe de FLE

Animé par : Cindy DAUPRAS, CIEP

 • Module n°2 : Dynamiser sa classe pour motiver les élèves

Animé par : Agnès FOYER, CIEP

 • Module n°3 : Le théâtre en classe – Préparation au festival 10 sur 10

Animé par : Jan NOWAK, Draméducation

 • Module n°4 : Devenir examinateur-correcteur du DELF (A1-B1)

Animé par : Samuel COEYTAUX, Alliance Française de Pardubice

L’institut français de Prague prendra en charge les frais de formation et de restauration pendant les trois jours de formation.

Une contribution de 500 CZK sera demandée aux participants pour couvrir les frais d’inscription. Les frais de transport et éventuellement d’hébergement sont également à la charge des stagiaires.

Les inscriptions seront lancées le mardi 20 mai prochain, suivez-nous sur @Francouzský klíč et vérifiez bien votre boîte mail, le lien pour vous inscrire sera envoyé le lundi matin prochain.

N.B. : L’accréditation de la formation par le MŠMT (en tant que programme DVPP) est en cours.

 

Au plaisir de vous accueillir nombreux,

L’équipe de la Coopération éducative et linguistique de l’Institut français de Prague

 

3. Symposium 2019

Nous vous invitons au Symposium 2019 !

Quand : de 15 à 17 novembre

Où : Poděbrady, hôtel Junior

Thème : Créativité dans l’enseignement / apprentissage du FLE

Srdečně zveme členy Sdružení učitelů francouzštiny i ne-členy, učitele FJ na všech stupních a typech škol a také ostatní příznivce francouzštiny, na Sympozium SUF.

Tato dnes již tradiční akce se bude opět konat v Poděbradech v hotelu Junior ve dnech 15. – 17. listopadu 2019

pod názvem

Créativité dans l’enseignement / apprentissage du FLE

Sympozia se zúčastní hosté z francouzské ambasády, Francouzského institutu v Praze
a zástupci asociací učitelů francouzštiny.

Prezence v pátek 15. 11. od 16 do 17 h a v sobotu 16. 11. od 8 do  9 h v hale hotelu Junior.

Pátek 15. 11.

 • Od 17 do 18.30 h – společný program – téma bude upřesněno

Sobota 16. 11.

 • Od 9 do 10.15 h – Valná hromada SUF (pouze pro členy SUF)
 • 10.30 h – Oficiální zahájení Sympozia
 • Didaktické semináře a přednášky
 • V podvečer zážitkový program

Neděle 17. 11.

 • Od 8.30 h do 12 h – pokračování programu
 • 12.30 h – ukončení Sympozia a závěrečný oběd
 • Po obědě v případě zájmu dostatečného počtu účastníků - historicky zaměřená prohlídka Poděbrad s výkladem

Bližší informace o programu a způsobu přihlášení obdrží členové SUF e-mailem (budou publikovány také v Bulletinu SUF, na Facebooku a www stránkách SUF).

Účastnický poplatek pro členy SUF je 1. 850 Kč, pro nečleny 2. 350 Kč /příjezd v pátek/;

1.290 Kč pro členy, 1. 790 Kč pro nečleny /příjezdaž v sobotu/.

Kolegyně/ kolegové, kteří jsou již v důchodu, ale duchem nezestárly/i, se spolu se studentkami/studenty učitelství mohou v případě zájmu zúčastnit sobotního programu (včetně oběda) za poplatek 200 Kč. 

Prosíme o uhrazení plateb převodem na účet SUF 1935150359/080,

jako variabilní symbol použijte své členské číslo (najdete ho např. v Bulletinu).

Pokud potřebujete fakturu, obraťte se, prosím, na pana Jana Fialku (janfialka@centrum.cz).

! Upozorňujeme členy SUF, že je nutné mít zaplacený členský příspěvek na rok 2019 a účastnický poplatek ještě před Sympoziem.

Přihlášku, v níž uvedete své jméno, adresu školy, kde pracujete, e-mailovou adresu, informaci, zda přijedete v pátek, nebo v sobotu, a případné fakturační údaje, zasílejte prosím na adresu connexions@seznam.cz (Věra Tesařová) a v kopii také na janfialka@centrum.cz (Jan Fialka)v obdobímezi 26. 8. 2019 -18. 10.2019.

Pokud požadujete fakturu na školu, uveďte přesný (oficiální) název školy, adresu a IČO.

Sdělte také prosím případné požadavky na ubytování, jimž dle možností vyhovíme. Ubytování na jednolůžkovém pokoji je možné za příplatek 200 Kč za noc, a to pouze z vážných důvodů nebo v případě, že hotel nebude plně obsazen.

Příplatek bude vybrán v hotovosti až na místě.

Akce, nově v rozsahu 16 h,bude mít akreditaci MŠMT ČR, školy tedy mohou náklady na ni poskytnout účastníkům z prostředků DVPP.

Osvědčenío absolvování akce může být vydáno pouze těm, kdo se zúčastní sobotního a nedělního programu.

Dovolujeme si také požádat všechny, kdo by měli zájem na sympoziu vystoupit, aby nám svůj záměr dali na vědomí společně s názvem a délkou trvání svého příspěvku na výše uvedenou

e-mailovou adresu nejpozději do 13.9. 2019.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Věra Tesařová, tajemnice výboru SUF

Případné dotazy a podněty směřujte na adresu connexions@seznam.cz (Věra Tesařová)

 

4. Formation continue à la faculté de Pédagogie de l'Université Charles

Le Département de langue et littérature française vous propose un programme d’études qualifiant élargissant l’approbation des candidats de français.

Date limite : le 31 août
Contact : katerina.esserova@pedf.cuni.cz
Vous trouverez plus d'informations en cliquant ici kfjlczv.pdf

L’Alliance Française de Pardubice

L’Alliance Française de Pardubice est accréditée par le Ministère de l’Éducation tchèque pour mener des formations liées au français langue étrangère. Ces formations sont ouvertes à tous les professeurs de français de République tchèque et aux étudiants qui se prédestinent à l’enseignement.

Organisées sur trois heures le samedi matin, ces formations ont pour objectif d’apporter aux enseignants des outils et des activités concrètes, ludiques, communicatives et créatives. Ces dernières pourront directement être réutilisées en classe. C’est un moyen idéal pour éviter la routine dans l’enseignement et pour motiver vos élèves !

Vous trouverez le guide complet des formations 2017-2018 sur le document ci-dessous, avec tarifs et numéros d’accréditation MŠMT.

Vous trouverez plus d'informations en cliquant ici guide-des-formations-2017-2018.pdf

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : Nous contacter.