Milé kolegyně, milí kolegové,
 
dáváme Vám tímto na vědomí existenci otevřeného dopisu ministrovi školství a přikládáme zajímavé statistiky.
Pokud chceme získat reakce od novinářů a podporu veřejnosti, je masivní šíření těchto informací naše jediná (a poslední) šance - je totiž vysoce pravděpodobné, že bez mediálního tlaku pan ministr rozhodne v neprospěch povinné výuky dalšího cizího jazyka.
Níže naleznete i zprávu pro média.
 
Francouzštinářům jde opravdu o hodně, pojďme se ještě pokusit chystané rozhodnutí zvrátit!
 
S díky za vyslyšení apelu
Sylva Nováková, předsedkyně, jménem výboru SUF
 
PS. V otevřeném dopise je u mého podpisu vepsána nesprávná afiliace, která ale bezpochyby zůstane adresátem opominuta...
 
Tisková zpráva: 
 
Dne 30.4.2024 byl zaslán panu ministru Mikuláši Bekovi otevřený dopis, ve kterém zástupci odborníků na jazykové vzdělávání, obchodních komor a asociací učitelů cizích jazyků vyjadřují zásadní nesouhlas se způsobem, jakým je připravováno finální rozhodnutí o budoucnosti výuky dalšího cizího jazyka v základním vzdělávání, tj. jestli bude tento předmět nadále povinný, nebo bude jen volitelný.

Šetření České školní inspekce z června roku 2023, mapa vzdělávacího neúspěchu agentury PAQResearch i zkušenosti ze Slovenska jednoznačně ukazují, že pokud by byl další cizí jazyk pouze volitelný, na mnoha školách i v celých částech regionů by výuka tohoto předmětu úplně zanikla a z výuky by byli vyloučeni zejména žáci s menší podporou v rodině, i když by měli pro tento předmět předpoklady. Jak sám pan ministr Bek upozornil, rozhodnutí o budoucnosti výuky dalšího cizího jazyka je primárně politické, protože předpokládá ochotu převzít za dlouhodobé následky tohoto rozhodnutí politickou zodpovědnost.

Návrh veřejné konzultace nového RVP (Rámcových vzdělávacích programů, https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace) ale naznačuje, že takto zásadní rozhodnutí, ovlivňující budoucnost dětí, a tím i celé země na desetiletí dopředu, bude založeno pouze na jednom online veřejném jednání (22. 5. 2024) a jedné otázky v rozsáhlém veřejně dostupném dotazníku, která je navíc bez hlubší znalosti této problematiky silně zavádějící.

Signatáři zmíněného otevřeného dopisu proto apelují na pana ministra Beka, aby podpořil zachování dalšího cizího jazyka v základním vzdělávání jako povinného předmětu.

 

OTEVŘENÝ DOPIS NALEZNETE ZDE

A také dokument Olgy Nádvorníkové Návrhy pro zmírnění dopadů socioekonomických rozdílů mezi žáky a regiony voblasti výuky cizích jazyků a pro zvýšení její kvality