Vážené kolegyně, vážení kolegové,

možná v současné době prožíváte stejně jako my zklamání, údiv nebo rozhořčení nad dílčím rozhodnutím pracovní skupiny pro revizi RVP, které ruší povinnou výuku druhého cizího jazyka (DCJ) na ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a nově jej zařazuje na seznam předmětů tzv. povinně volitelných. Podle našeho názoru je to „políček“ všemu úsilí předchozích let a zcela jistě krok zpátky.

Chceme, abyste věděli, že výbor SUF podniká společné kroky ke zvrácení tohoto rozhodnutí, a to ve spolupráci s Gallicou a subjekty představující i jiné jazyky. V naší snaze máme i podporu několika velvyslanectví a kulturních institucí.

Pomoci můžete i Vy na svých školách a/ nebo doporučením kontaktů na nosná média, která by o dané problematice informovala širokou veřejnost.

S výše uvedeným dokumentem se můžete seznámit zde: https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/hlavni-smery-revize-rvp-zv.pdf

Sledované problematiky se týkají především tyto části:

Kapitola 7. Principy rámcového učebního plánu

Článek 7. 2. str. 68 - 69 - Hlavní problémy současného nastavení

  • od řádku 11 do konce 

Článek 7.3.1. str. 70 - Návrhy na změny výuky Dalšího cizího jazyka

  • řádek 18 – 21

    

Je důležité, aby dokument co nejvíc lidí připomínkovalo, nejlépe ve jménu instituce, v níž pracujete. Limitním datem je 21. duben 2022.

https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se

ZDE naleznete dopis s výzvou k setkání s představiteli vlády a ZDE argumentář (prezentace doc. H. Andrášové), který Vám může dobře posloužit k lepšímu zorientování v kontextu výuky DCJ i formulaci Vašich poznámek.

S díky za podporu v dané věci

výbor SUF