Srdečně zveme členy Sdružení učitelů francouzštiny, učitele FJ na všech stupních a typech škol a také ostatní příznivce francouzského jazyka a frankofonních kultur na Sympozium SUF.

Tato tradiční akce se bude konat v Poděbradech v hotelu Junior ve dnech 11.-13. listopadu 2022 v rámci tématu La pensée critique en classe de FLE.

Sympozia se zúčastní hosté z Francouzského institutu v Praze, MŠMT a zástupci některých evropských asociací učitelů francouzštiny. Odbornou část garantují domácí i zahraniční lektoři z řad VŠ pedagogů i vyučujících z praxe. Návštěvou nás poctí Danièle Geffroy Konštacký, Jacques Lefèbvre a Marc Brudieux. Součástí programu bude večerní hudební vystoupení hudební skupiny Nos Dames.


Členové SUF mají nižší účastnický poplatek, stejnou slevu mohou využít rovněž důchodci a studenti, kteří řádně hradí členské příspěvky SUF.
Při příjezdu v pátek platí člen SUF 3.100,- Kč, nečlen 3.600,- Kč.
Při příjezdu v sobotu platí člen SUF 2.300,- Kč, nečlen 2.800,- Kč.

Pokud se chcete zúčastnit pouze sobotního programu, je to možné pro členy SUF za cenu 1.000,- Kč.
Pro nepracující důchodce a studenty je cena sobotního programu 350,- Kč.
Příplatek za jednolůžkový pokoj je v případě dostatečné kapacity hotelu výjimečně možný v hotovosti na místě a to ve výši 700,- Kč/noc.

Akce má akreditaci MŠMT ČR, školy tedy mohou náklady na ni poskytnout účastníkům z prostředků DVPP.
(Upozornění: v případě čerpání finančních prostředků z šablon lze toto v případě akce Sympozium SUF využít pouze jednou.)
Vzhledem k podmínkám akreditace je možné vydat oficiální osvědčení pro šablony pouze těm,
kdo se zúčastní programu v celé jeho délce, tedy od pátku.


Přihlašovat se můžete ZDE do konce října.

Případné dotazy a podněty směřujte na adresu connexions@seznam.cz (Věra Tesařová).

A na program se můžete těšit brzy :-)