Zcela nedávno nás zastihla smutná zpráva o skonu milé kolegyně paní Vladany Mališové, opravdové „doyenky“ a zakládající členky naší asociace.

S jejím odchodem, v úctyhodném věku 94 let, je nám připomenuta mimo jiné složitost profesního života učitelů západních jazyků v naší zemi před rokem 1989. Paní Mališová vystudovala lingvistiku francouzštiny v 60. letech v Paříži, po návratu ovšem tento jazyk vyučovat nemohla, přestože působila na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků „Brána jazyků“, kde byla žákům nabízena i výuka francouzského jazyka.

Přesto se už před společenskými změnami v 90. letech paní Mališová těšila pověsti učitelky zapálené pro svůj obor, čímž později dokázala motivovat k učení francouzštiny děti i jejich rodiče. Mimo jiné patřila mezi velké propagátory moderních metod výuky jazyků s důrazem na interakci ve třídě. Zcela zaslouženě tak získala v roce 2005 ocenění Evropský učitel jazyků udělované v rámci Evropské jazykové ceny Label.

Vladaně Mališové se dostalo za její neúnavnou činnost v oblasti šíření francouzského jazyka a frankofonních kultur významného uznání také od francouzské vlády: v roce 1995 jí byl udělen řád Palmes académiques.

Osobnost této kolegyně, vždy připravené vyslechnout ostatní a poradit jim - pokaždé s přesnou dávkou nadhledu a humoru, nám bude moc chybět.

Milá Vladano, děkujeme Ti z celého srdce za veškeré snažení a vlídnost, obojí nám bylo a zůstává velkým vzorem!

Jménem výboru SUF Sylva Nováková a Markéta Šafránková