Vypsání výběrového řízení 
na obsazení místa na lektorátu ve Francii (pozice lektorky českého jazyka a literatury v české sekci na lyceu A. Daudeta v Nîmes, viz odkazy:

MŠMT:  https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mista-lektorky-ceskeho-jazyka-a-1

 
 
Uzavření přihlášek 2. 10. 2020
 
kontaktní osoba DZS:
Monika Oulevey
Oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce | Bilateral and Multilateral Cooperation Unit
Odbor mezinárodních vztahů | Department of International Relations