Již od roku 1991 pomáhá pedagogům v českých školách a vytváříme nové učebnice, pracovní sešity a další moderní pomůcky včetně systematické podpory využívání digitálních technologií a internetu ve výuce ve školách i doma. 

Stěžejní část sortimentu tvoří ucelené řady tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy

V roce 2007 nakladatelství připravilo vůbec první interaktivní učebnice u nás i jako jedny z prvních v Evropě.  Učebnice na platformě Flexibooks využívá v současné době více než polovina škol v ČR. 

Od roku 2016 je učitelům k dispozici online vzdělávací portál Fred s přístupem k tisícům profesionálně připravených vzdělávacích materiálů (videa, animace, cvičení, kopírovatelné pracovní listy apod.).

Pro všechny žáky a učitele bez ohledu na to, zda používají při výuce učebnice nakladatelství, je od školního roku 2017/18 zpřístupno zdarma online procvičování na portálu ŠKOLA S NADHLEDEM, které poskytuje žákům okamžitou zpětnou vazbu při procvičování a upevňování učiva.

Webové stránky