„À la Rentrée“

vendredi, 30. août, 09:00 - 16:00   Senovážné nám. 872/25, Budova A, 110 00 Praha 1

SUF ve spolupráci s NIDV pořádá seminář

Francouzština „À la Rentrée“

Kurz je určen zejména začínajícím učitelům, posluchačům doplňujícího studia CŽV a všem, kdo se chtějí odborně i pohodově naladit na nový školní rok.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob; 2. st. ZŠ a SŠ, SOŠ;

v případě volných míst posluchači NMgr. učitelského studia

Termín: pátek 30. 8. 2019, 9:00 – 16:00

Místo konání: Národní institut pro další vzdělávání

 Krajské pracoviště Praha a střední Čechy

 Senovážné nám. 872/25, Budova A, 110 00 Praha 1

Rozsah: 8 hodin výuky

Cena: kurz bude pro účastníky zdarma (částka 150 Kč na osobu bude uhrazena ze subvence IFP pro činnost SUF

Cíl: Absolvent(ka) stáže je seznámen(a) s moderními didaktickými postupy, technikami a prostředky, dokáže je uplatnit ve vlastní výuce s reflexí jejich výhod a nedostatků.

Atest: Osvědčení o účasti na semináři s akreditací MŠM

Obsah kurzu:

1. Využití internetu 2.0 ve výuce jazyka
Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

Předmětem této části bude využití mobilních aplikací a internetu „v kapse“ při výuce jazyků. Účastníci společně vytvoří obecný přehled možností současného internetu s reflexí pozitiv i negativ pro jazykovou výuku a následného praktického nácviku práce s některými portály.

2. Fonetika francouzštiny jako základ řečových kompetencí

PhDr. Mgr. Sylva Nováková, PhD.

Zvuková stránka francouzštiny může být v procesu vyučování/učení se velkou motivací pro žáky i učitele. Tato část nabídne zajímavé přístupy k problematice foneticko-fonologické průpravy a rozvojeřečových dovedností. Účastníci si vyzkouší různé postupy během praktické průpravy.

3. Literatura pro mládež a historie umění ve výuce FLE

Madelaine Biegel

Účastníci se seznámí s výběrem souvisejících zdrojů i konkrétními možnostmi jejich využití ve výuce francouzštiny. 

Na akci budou rovněž představeny některé nejnovější dostupné materiály a trendy ve výuce.

Odkaz na akci: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/4401-francouzstina-a-la-rentree?search=K62-04-12-191&filter_finished=0&program_code=

Kontaktní osoba NIDV:  

PhDr. Ilona Šlechtová, metodik pro vzdělávání

Tel:      +420 222 122 322

GSM:  +420 777 737 594

E-mail: slechtova@nidv.cz

 www.nidv.cz

Kontaktní osoba SUF: Sylva Nováková, předsedkyně SUF, s_novakovacz@yahoo.fr

„À la Rentrée“
Přidat do oblíbených

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus