Le XXVIIIe Sympozium de la SUF 2022

11/11/2022 17:00 - 13/11/2022 13:00 

Srdečně zveme členy Sdružení učitelů francouzštiny, učitele FJ na všech stupních a typech škol a také ostatní příznivce francouzského jazyka a frankofonních kultur na Sympozium SUF.

Tato tradiční akce se bude konat v Poděbradech v hotelu Junior ve dnech 11.-13. listopadu 2022 v rámci tématu La pensée critique en classe de FLE.

Sympozia se zúčastní hosté z Francouzského institutu v Praze, MŠMT a zástupci některých evropských asociací učitelů francouzštiny. Odbornou část garantují domácí i zahraniční lektoři z řad VŠ pedagogů i vyučujících z praxe. Návštěvou nás poctí Danièle Geffroy Konštacký, Jacques Lefèbvre a Marc Brudieux. Součástí programu bude večerní hudební vystoupení hudební skupiny Nos Dames.


Členové SUF mají nižší účastnický poplatek, stejnou slevu mohou využít rovněž důchodci a studenti, kteří řádně hradí členské příspěvky SUF.
Při příjezdu v pátek platí člen SUF 3.100,- Kč, nečlen 3.600,- Kč.
Při příjezdu v sobotu platí člen SUF 2.300,- Kč, nečlen 2.800,- Kč.

Pokud se chcete zúčastnit pouze sobotního programu, je to možné pro členy SUF za cenu 1.000,- Kč.
Pro nepracující důchodce a studenty je cena sobotního programu 350,- Kč.
Příplatek za jednolůžkový pokoj je v případě dostatečné kapacity hotelu výjimečně možný v hotovosti na místě a to ve výši 700,- Kč/noc.

Akce má akreditaci MŠMT ČR, školy tedy mohou náklady na ni poskytnout účastníkům z prostředků DVPP.
(Upozornění: v případě čerpání finančních prostředků z šablon lze toto v případě akce Sympozium SUF využít pouze jednou.)
Vzhledem k podmínkám akreditace je možné vydat oficiální osvědčení pro šablony pouze těm,
kdo se zúčastní programu v celé jeho délce, tedy od pátku.


Přihlašovat se můžete ZDE do konce října.

Případné dotazy a podněty směřujte na adresu connexions@seznam.cz (Věra Tesařová).

A na program se můžete těšit brzy :-)

Le XXVIIIe Sympozium de la SUF 2022

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus