Stage „À la Rentrée“ 2021

Sdružení učitelů francouzštiny (SUF)

ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR pořádá seminář

Francouzština „À la Rentrée“ 2021

 

Kurz je určen zejména začínajícím učitelům a posluchačům doplňujícího studia CŽV,
zváni jsou ale všichni, kdo se chtějí odborně i pohodově naladit na nový školní rok.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 15 osob; 2. st. ZŠ a SŠ, SOŠ; v případě volných míst posluchači NMgr. učitelského studia

 

Termín: čtvrtek 26. 8. 2021, 9:00 – 16:00

 

Místo konání: Národní pedagogický institut ČR, Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 872/25, Budova A, 110 00 Praha 1 

V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude akce konat v distanční podobě.

Rozsah výuky: 8 hodin 

Cena: kurz bude pro účastníky zdarma (částka 150 Kč na osobu bude uhrazena ze subvence IFP pro činnost SUF)

Cíl: Absolvent (ka) stáže je seznámen (a) s moderními didaktickými postupy, technikami a prostředky, dokáže je uplatnit ve vlastní výuce s reflexí jejich výhod a nedostatků.

Atest: Osvědčení o účasti na semináři s akreditací MŠMT

Obsah kurzu:

  1. Jak hravě a efektivně přiblížit žákům slangovou a hovorovou francouzštinu jejich vrstevníků ve Francii
    PhDr. Alena Polická, PhD.

Období dospívání s sebou ve všech společnostech světa přináší generační revoltu a snahu o neotřelé vyjadřování. Z pozice učitele cizího jazyka je jistě vhodné začleňovat do výuky audiovizuální materiály, které vrstevníci vyučovaných žáků ve Francii považují za moderní a „in“, ale z důvodu značné efemérnosti a dynamiky mezigeneračních změn těchto identitárních referentů je pro učitele příprava materiálů, především pak pochopení nových výrazů, časově náročné. Hlavním cílem této části semináře bude představit základní metody analýzy slovotvorných postupů v dnešní slangové a hovorové francouzštině, benefity začleňování prvků imerzní metody pro vnitřní motivaci studentů, a v neposlední řadě budou na úryvcích z aktuálních hudebních a filmových hitů představeny lexikografické a korpusové nástroje, které mohou výuku zpestřit a zpřesnit.

 

  1. Fonetika francouzštiny pro školní praxi

PhDr. Mgr. Sylva Nováková, PhD.

Zvuková stránka francouzštiny bývá pro začátečníky velkou motivací, kterou bohužel často z různých důvodů postupně ztrácejí. Úkolem vyučujícího je tedy potenciál této motivace, spolu s fonetickým výcvikem, využít k rozvoji všech jazykových prostředků a řečových dovedností. Tato část semináře jeho účastníkům přiblíží efektivní možnosti foneticko-fonologické průpravy a užitečné přístupy korektivní fonetiky. Praktický výcvik poukáže i na důležitost systematického rozvoje zvukové stránky jazyka v souvislosti s postupným objevováním a upevňováním psané podoby francouzštiny.

  1. Poslech s porozuměním ve výuce FLE
    PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.

Cílem semináře a jeho náplní je prezentovat, prakticky vyzkoušet a reflektovat didaktické aktivity v hodinách francouzského jazyka, které jsou zaměřeny na posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním. Zaměříme se na ukázku aktivit a osvědčených vybraných materiálů a zdrojů k využití v hodinách FJ, soustředíme se především na využití autentických materiálů ve výuce. Důležitou součástí semináře je sdílení zkušeností z vlastní výuky a jejich společná reflexe.

 

Odkaz na akci: 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/9973-francouzstina-la-rentree?search=K62-04-12-211&filter_finished=0&program_code=

 

Termín uzávěrky přihlášek: 6. 7. 2021

 

Kontaktní osoba SUF: Sylva Nováková, předsedkyně SUF, s_novakovacz@yahoo.fr

 

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus