Stage „À la Rentrée“ 2022

25/08/2022 09:30 - 15:00  PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Stage „À la Rentrée“ 2022 - tradiční akce našeho sdružení pro začínající učitele (nebo pro ty, kteří po letech znovu budou francouzštinu vyučovat). Pojďte se s námi „nastartovat“ v přípravném týdnu!

                                                

Cílová skupina: Kurz je určen začínajícím učitelům francouzštiny, případně posluchačům NMgr. studia nebo doplňujícího studia CŽV.

Maximální počet účastníků: 20 osob

Termín: čtvrtek 25. 8. 2022, 9:30 – 15:00

Místo konání: PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, místnost R125

Rozsah výuky: 6 hodin

Cíl: Absolvent (ka) stáže je seznámen (a) s moderními didaktickými postupy, technikami a prostředky, dokáže je uplatnit ve vlastní výuce s reflexí jejich výhod a nedostatků.

Kurz bude pro účastníky opět zdarma.

UPOZORNĚNÍ: Akce letos není oficiálně akreditována MŠMT.

Přihláška: ZDE

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 7. 2022

Kontaktní osoba: Sylva Nováková, předsedkyně SUF, s_novakovacz@yahoo.fr

 

Program:

9:30-11:00     Audiovizuální dokumenty ve výuce francouzštiny
PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, PhD.

11:15-12:45   Diskuze o aktuálních možnostech a potřebách výuky FLE
PhDr. Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.

12:45-13:30   Pauza na oběd

13:30-15:00   Využití ICT ve výuce jazyka
Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

Přijďte prosím s Vaším oblíbeným nabitým pracovním nástrojem (notebook, tablet…) a chytrým telefonem.

 

Obsah kurzu:

1Audiovizuální dokumenty ve výuce francouzštiny
PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, PhD.

Seminář představuje možnosti využití audiovizuálních autentických materiálů ve výuce francouzského jazyka, jejich zapojení do vyučovacího procesu s ohledem na věk, jazykovou úroveň a potřeby žáků a specifické cíle cizojazyčného vzdělávání.

Obsah semináře:

 • diskuze nad přínosem a užitečností zapojení audiovizuálních materiálů do cizojazyčné výuky (aktivizační a motivační efekt)
 • kritéria výběru vhodných typů dokumentů
 • analýza obsahu vhodných typů dokumentů
 • metody didaktizace různých typů audiovizuálních materiálů
 • tvorba cvičení a úkolů odpovídajících jazykové úrovni a věku žáků

 

  1. Diskuze o aktuálních možnostech a potřebách výuky FLE
   PhDr. Mgr. Sylva Nováková, PhD.

  Seminář je postaven na principu „kulatého stolu“ o aktuální situaci ve výuce francouzštiny a o potřebách žáků a učitelů Fj na českých školách.

  Obsah semináře:

  • témata, „o nichž se mluví“ (interaktivní mapa francouzštiny; problematika výuky druhého/ dalšího CJ
  • příklady dobré praxe
 1. Využití ICT ve výuce jazyka
  Mgr. Tomáš Klinka, PhD.

Seminář představuje zájemcům aktuální možnosti využití mobilních aplikací a internetu "v kapse" pří výuce jazyků. Skládá se z obecného přehledu možností současného internetu s reflexí pozitiv i negativ pro jazykovou výuku a následného praktického nácviku práce s různými portály.

Obsah semináře:

 • představení internetových portálů a jejich možností
 • praktický nácvik didaktické aplikace
 • reflexe nad přínosy a riziky práce s výše uvedenými stránkami, diskuze                                            

Událost na facebooku

 

Stage „À la Rentrée“ 2022

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus