Pokud chcete realizovat mezinárodní projekt se svými žáky a hledáte partnery, rádi bychom Vás informovali o možnosti účastnit se mezinárodního kontaktního semináře. Seminář se uskuteční ve dnech 20. - 22. 3. 2020 ve francouzském Lyonu a je určen pro učitele francouzštiny na základních školách, kteří nemají zkušenosti s eTwinningovými projekty.   

Pokud máte o účast zájem, vyplňte, prosím, co nejdříve registrační formulář dostupný na odkazu https://www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/.

Účast na semináři je pro učitele zdarma, náklady nese Národní podpůrné středisko pro eTwinning (Dům zahraniční spolupráce). Vyslaní účastníci si hradí pouze cestovné po ČR.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Více informací o DZS najdete na odkaze https://www.dzs.cz/cz/o-dzs/

Za eTwinning tým,
Mgr. Hana Onisková

Národní podpůrné středisko pro eTwinning
Tel.: (+420) 221 850 308 
Mobil: (+420) 770 102 675 
E-mail: hana.oniskova@dzs.cz
www.etwinning.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz