Séminaire en ligne sur une nouvelle méthode

CLE International et son distributeur en République Tchèque, ILC
Czechoslovakia, vous invitent à participer à un webinaire le mardi 13 avril
à 3 heures (Prague) sur le thème

« Monter un projet en modalité hybride avec la méthode #LaClasse »

Ce webinaire sera animé par Annick Hatterer, déléguée pédagogique CLE
International

Chaque participant recevra un code d'accès pour une durée de 3 mois à la
version numérique de la méthode pour adolescents #LaClasse.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour réserver votre spécimen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRL_44-2JETc0AxRnVnbzevmlZ03VYt9D3edLkK0pxKCV2yQ/viewform?usp=pp_url

A très bientôt
Annick Hatterer
ahatterer.cle@gmail.com<mailto:ahatterer.cle@gmail.com>
Tél. +30.69.42.25.25.11

________________________________________________________________________________
Réunion aura lieu sur Microsoft Teams


Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre application mobile
Cliquez ici pour rejoindre la réunion <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYwNTFkMTktNmU0Ny00MTI4LTkwNmItOGFmMzg5ODE0MWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d4ba11c-00e6-469b-9566-8ea598698cfb%22%2c%22Oid%22%3a%22f01f2e18-acf5-4857-ac51-b15feb1a6360%22%7d>

Pour en savoir plus <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting

Options de réunion <https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f01f2e18-acf5-4857-ac51-b15feb1a6360&tenantId=3d4ba11c-00e6-469b-9566-8ea598698cfb&threadId=19_meeting_YjYwNTFkMTktNmU0Ny00MTI4LTkwNmItOGFmMzg5ODE0MWFl@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR>

Stage „À la Rentrée“ 2021

Sdružení učitelů francouzštiny (SUF)

ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR pořádá seminář

Francouzština „À la Rentrée“ 2021

 

Kurz je určen zejména začínajícím učitelům a posluchačům doplňujícího studia CŽV,
zváni jsou ale všichni, kdo se chtějí odborně i pohodově naladit na nový školní rok.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 15 osob; 2. st. ZŠ a SŠ, SOŠ; v případě volných míst posluchači NMgr. učitelského studia

 

Termín: čtvrtek 26. 8. 2021, 9:00 – 16:00

 

Místo konání: Národní pedagogický institut ČR, Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 872/25, Budova A, 110 00 Praha 1 

V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude akce konat v distanční podobě.

Rozsah výuky: 8 hodin 

Cena: kurz bude pro účastníky zdarma (částka 150 Kč na osobu bude uhrazena ze subvence IFP pro činnost SUF)

Cíl: Absolvent (ka) stáže je seznámen (a) s moderními didaktickými postupy, technikami a prostředky, dokáže je uplatnit ve vlastní výuce s reflexí jejich výhod a nedostatků.

Atest: Osvědčení o účasti na semináři s akreditací MŠMT

Obsah kurzu:

 1. Jak hravě a efektivně přiblížit žákům slangovou a hovorovou francouzštinu jejich vrstevníků ve Francii
  PhDr. Alena Polická, PhD.

Období dospívání s sebou ve všech společnostech světa přináší generační revoltu a snahu o neotřelé vyjadřování. Z pozice učitele cizího jazyka je jistě vhodné začleňovat do výuky audiovizuální materiály, které vrstevníci vyučovaných žáků ve Francii považují za moderní a „in“, ale z důvodu značné efemérnosti a dynamiky mezigeneračních změn těchto identitárních referentů je pro učitele příprava materiálů, především pak pochopení nových výrazů, časově náročné. Hlavním cílem této části semináře bude představit základní metody analýzy slovotvorných postupů v dnešní slangové a hovorové francouzštině, benefity začleňování prvků imerzní metody pro vnitřní motivaci studentů, a v neposlední řadě budou na úryvcích z aktuálních hudebních a filmových hitů představeny lexikografické a korpusové nástroje, které mohou výuku zpestřit a zpřesnit.

 

 1. Fonetika francouzštiny pro školní praxi

PhDr. Mgr. Sylva Nováková, PhD.

Zvuková stránka francouzštiny bývá pro začátečníky velkou motivací, kterou bohužel často z různých důvodů postupně ztrácejí. Úkolem vyučujícího je tedy potenciál této motivace, spolu s fonetickým výcvikem, využít k rozvoji všech jazykových prostředků a řečových dovedností. Tato část semináře jeho účastníkům přiblíží efektivní možnosti foneticko-fonologické průpravy a užitečné přístupy korektivní fonetiky. Praktický výcvik poukáže i na důležitost systematického rozvoje zvukové stránky jazyka v souvislosti s postupným objevováním a upevňováním psané podoby francouzštiny.

 1. Poslech s porozuměním ve výuce FLE
  PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.

Cílem semináře a jeho náplní je prezentovat, prakticky vyzkoušet a reflektovat didaktické aktivity v hodinách francouzského jazyka, které jsou zaměřeny na posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním. Zaměříme se na ukázku aktivit a osvědčených vybraných materiálů a zdrojů k využití v hodinách FJ, soustředíme se především na využití autentických materiálů ve výuce. Důležitou součástí semináře je sdílení zkušeností z vlastní výuky a jejich společná reflexe.

 

Odkaz na akci: 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/9973-francouzstina-la-rentree?search=K62-04-12-211&filter_finished=0&program_code=

 

Termín uzávěrky přihlášek: 6. 7. 2021

 

Kontaktní osoba SUF: Sylva Nováková, předsedkyně SUF, s_novakovacz@yahoo.fr

 

CONCOURS NATIONAL  DE LA CHANSON FRANCOPHONE «CHANTONS,AMIS!», XVII-EME EDITION-2021

CHERS AMIS!
L’Assocition des Professeurs de Francais de la Moldavie et le College National de Commerce de l’Academie d’Etudes Economiques  de MoldavieVous invitent a participer  en ligne au FESTIVAL -CONCOURS NATIONAL  DE LA CHANSON FRANCOPHONE «CHANTONS,AMIS!», XVII-EME EDITION-2021, AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE
 
IL Y A 4  CATEGORIES D’AGE
I)10-13 ans
II) 14-17 ans
III)18-25 ANS
IV) PROFESSEURS,PERSONNES ADULTES-L’AGE ILIMITE
 
LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE -LE 28 AVRIL
 
POUR  PLUS D’INFORMATION-CONSULTEZ,  S’IL VOUS PLAIT,  L’APPEL ET LE REGLEMENT ANNEXES
 
 
Svetlana Manuil,
Professeur de FLE
Collège National de Commerce de l’ASEM
EX. Présidente de l’APFM
Fondateur et organisateur du Festival National de la Chanson Francophone «CHANTONS,AMIS!»
tel: 069903222, 022-49-58-23
 

Séminaire en ligne sur le multilinguisme Séminaire en ligne sur le multilinguisme L'OIF organise le 23 mars 2021 à 9h30 TU (10h30 heure de Paris) un séminaire en ligne sur le multilinguisme dans l’enseignement au sein de l’espace...

Journée Innovation 2021 - L'université Responsable Journée Innovation 2021 - L'université Responsable Nous avons le plaisir de vous inviter à la « Journée de l’innovation » qui portera sur l’Université responsable et aura lieu en ligne ce 31 mai 2021....

Les olympiades de français continuent ! Les olympiades de français continuent ! Nous avons seulement deux petites informations: - Les olympiades de cette année se déroulerons seulement en ligne - Attention : La date...

Présentation en français 2021 Présentation en français 2021 Předpokládané datum akce: 25. března 2021

Webinaire IFP : Le smartphone, un allié du cours de FLE Webinaire IFP : Le smartphone, un allié du cours de FLE À l'occasion de la 2e édition de la Journée internationale des professeurs de français

IFP : Café pédagogique IFP : Café pédagogique Le thème : des vidéos en classe de FLE

Le concours à l'occasion de la 2ème édition du Jour du prof de français Le concours à l'occasion de la 2ème édition du Jour du prof de français Participez au concours "Ma classe virtuelle, un nouvel espace de travail ?"

Conférence Učitel IN Conférence Učitel IN Vzhledem k aktuální situaci a doporučením MŠMT proběhne letošní ročník konference Učitel IN pouze v on-line podobě. Přesto doufáme, že se...

Festival des Journées françaises de l'Alliance à Hradec Kralové Festival des Journées françaises de l'Alliance à Hradec Kralové Conférence sur Paris, leçons de démonstration et soirée musicale

IFP : École d’été IFP : École d’été L'Institut français de Prague organise la troisième édition de son École d’été

Stage "A la Rentrée" Stage "A la Rentrée" Přijdte se odborně i pohodově naladit na nový školní rok

Journée Gallica 2020 : Le français en République tchèque - bilan et perspectives Journée Gallica 2020 : Le français en République tchèque - bilan et perspectives Célébreront ensemble 30 ans depuis la fondation de l'association !

Webinaire gratuit le 4 mai Webinaire gratuit le 4 mai " Quels outils concrets pour évaluer les apprenants et préparer à distance les certifications DELF-DALF "  Ce webinaire a pour but de fournir...

Enseigner avec des ressources éducatives numériques

Enseigner avec des ressources éducatives numériques

La pandémie du Covid-19 a contraint plus de 1,37 milliard d'élèves et d'étudiants à rester à la maison avec la fermeture des écoles et universités. L'institut de la francophonie pour l'éducation et la transformation met à disposition des ressources éducatives numeriques. 

L'objectif de ce cours est de proposer à des enseignants (primaire et secondaire) en Francophonie du Sud, une formation en ligne pour découvrir des moyens et des ressources pédagogiques innovantes afin d'accompagner leurs apprenants à distance en période de crise.

Inscription : https://frama.link/ifef

Date limite : 30 Mars 2020

Date de début du cours : 1 avril 2020

Olympiade de français : information actuelle !

Informace ke krajskému kolu Olympiád ve francouzském jazyce.

Po domluvě s hlavními organizátory Olympiády ve FJ (NPI ČR) je stanoven nový termín krajského kola: 17. dubna 2020 v 8 hod. Sledujte prosím naše webové stránky a webové stránky NPI CR: https://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-francouzskem nebo kontaktujte krajské koordinátory olympiády.

LE 20 MARS, SAUREZ-VOUS SAUVER LA FRANCOPHONIE ?

LE 20 MARS, SAUREZ-VOUS SAUVER LA FRANCOPHONIE ?
Les cultures des pays de la francophonie sont en danger...
Le 20 mars 2020, saurez-vous la sauver ?
 
Le 20 mars 2020, journée internationale de la francophonie, jouez au jeu d’évasion AEGA.
Une compétition internationale en ligne et par équipes organisée par le CAVILAM – Alliance Française.
Un jeu d'évasion basé sur la découverte des pays francophones.
 
Pour qui ?
La compétition s’adresse en priorité aux personnes n’ayant pas le français comme langue maternelle : élèves, étudiants des Instituts français, Alliances Françaises, établissements scolaires, associations de professeurs… mais il est ouvert à tous.
Chaque session de jeu dure 45 minutes. Pour réussir, les participants doivent résoudre une série d’énigmes sur des aspects culturels de pays de la francophonie.
AEGA se joue par équipes de 2 à 6 joueurs âgés de 12 ans et plus et ayant un niveau B1 minimum en français.
Vous pouvez organiser une ou plusieurs sessions de jeu dans votre établissement ou dans votre classe pour proposer aux apprenants un moment d’apprentissage ludique et convivial.
Le 26 septembre 2019, une première compétition a eu lieu à l'occasion de la journée européenne des langues et 512 équipes ont joué dans plus de 45 pays.

Qu’est-ce qu’il y a à gagner ?
Au-delà du plaisir du jeu et de son intérêt pédagogique, les équipes les plus performantes gagneront un repas gastronomique dans leur ville.
 
Comment s'inscrire ?
En remplissant le formulaire d'inscription en ligne sur https://aega.cavilam.com/
 
Pour en savoir plus 
Visitez la page Facebook ou Instagram AEGA le jeu.
Nous contacter : aega@cavilam.com

La Dictée francophone - public scolaire (les Journées de la Francophonie)

La Dictée francophone - public scolaire (les Journées de la Francophonie)

Mlheuresement, la Dictée francophone a été annulée.

 

Dans le cadre de la 21e édition des Journées de la Francophonie (18-28 mars 2020), les ambassades francophones se mobilisent pour faire vivre la langue française et accueillir des élèves dans leurs locaux.
Le 26 mars 2020, à 11h00 les Ambassadeurs de Suisse, de Tunisie, de Belgique, de Chypre, du Luxembourg, du Canada et de France ouvriront les portes de leur résidence pour la dictée francophone scolaire aux scolaires !

Vos élèves devront alors écrire une dictée (niveau A2), lue par le représentant de l'ambassade, mais parfois par l'ambassadeur lui-même. Pendant la correction du test, vos étudiants pourront visiter l'ambassade, échanger leurs impressions avec les diplomates qui les accueilleront. Après le rafraîchissement, le meilleur étudiant sera récompensé par un petit cadeau.

Attention, le nombre de places étant limité, il importe d’inscrire votre classe au plus vite. Les Ambassades sont en mesure d'accueillir des groupes de 12 à 15 personnes.

Enregistrement : https://forms.gle/DzpiNDeLkz69MSwZ6

Programme des Journées de la Francophonie : https://www.dnyfrankofonie.cz/fr/programme/prague/

La Journée Internationale du droit des femmes avec TV5MONDE

La Journée Internationale du droit des femmes avec TV5MONDE

TV5MONDE

Le 8 mars, c’est la Journée Internationale du droit des femmes.

L’occasion de découvrir « Numéro Une », un film féministe sur le monde des affaires. Et tout au long du mois de mars, un cycle de 4 films de la réalisatrice Diane Kurys et deux documentaires poignants sur la condition de la femme dans notre société.

XXVI. SYMPOZIUM SUF - en ligne

Le traditionnel Symposium de la SUF ... sera en ligne cette année !

Comme vous le savez, notre rencontre traditionnelle à Poděbrady a été annulée. Cependant, vous êtes cordialement invité.e.s à prendre part aux formations qui nous permettront de nous réunir autrement - sur la platforme ZOOM.

LE LIEN VERS LE LIEU DE RENCONTRE : https://suf-30.zcu.cz/

Nous avons hâte de vous voir nombreuses et nombreux ce samedi ! :-)

 

PROGRAMME DE FORMATION - le samedi 21 novembre 2020

Cadeaux à déballer ensemble (trois conférences via Zoom)

10:00               Ouverture de la journée par Sylva Nováková, Présidente de la SUF                              

10:05               Cynthia EID (Vice-Présidente de la FIPF)
L'évaluation humaniste: quelle différenciation pédagogique  en salle de FLE ? 
Dans notre conférence, nous allons nous pencher sur la question d'évaluation en général, ses typologies et ses principes. Nous allons également nous interroger sur ce qu'est la différenciation pédagogique, les principes de différenciation pédagogiques en évaluation et donner des exemples pratiques d'évaluation de différenciation pédagogique. 

11:30               Halyna KUTASEVICH
Animer un cours de FLE à distance: favoriser la motivation et l’engagement des apprenants
Cette intervention se propose de faire réfléchir aux pratiques de classe qui mettent en valeur différentes stratégies d’apprentissage et servent un objectif commun -  favoriser la motivation et l’engagement des apprenants dans un cours de FLE à distance.

12:30-14:00    Pause 

14:00              Danièle GEFFROY KONŠTACKÝ
Éloge de la créativité de nos jeunes
Le diaporama commenté présente des créations de collégiens et de lycéens au cours de ces dernières années. Nos jeunes font preuve d'une imagination débordante et chaque démarche répond à une idée qui peut être reprise, adaptée et appliquée au gré des circonstances !

Cadeaux à déballer à votre gré   (formations pré-enregistrées à découvrir de façon autonome)Jacques LEFÈBVRE, Danièle GEFFROY KONŠTACKÝ, Tünde NYAKAS, Michaela MÁDLOVÁ, Tomáš KLINKA 

 

Partenaires :
~

Le Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF

Le Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF

Le Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF débutera le vendredi 10 juillet dans la matinée et il se terminera le mercredi 15 juillet dans la soirée.

Vous pouvez profiter du tarif "congrès" pour votre hébergement et votre transfert de l'aéroport à l'hôtel. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de notre partenaire Happy Way Travel.

 

LE DROIT D'INSCRIPTION MAINTENU À 120 EUROS JUSQU'EN MARS

Les inscriptions pour le Congrès mondial de la FIPF ont démarré depuis le 1er novembre 2019 et se poursuivent. Tous les congressistes doivent obligatoirement s’inscrire en ligne sur le site du Congrès http://nabeul2020.fipf.org/droit-inscription . 

Le comité d'organisation du congrès vous informe que le droit d'inscription bénéficiera d’un maintien à 120 euros jusqu’à fin mars. Passé ce délai, le droit d'inscription augmentera à nouveau tous les mois à hauteur de 10 euros. 

Par ailleurs, si vous êtes membre d'une association affiliée à la FIPF, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20€, en utilisant le code: ETU_MEMBRE_FIPF. Si vous utilisez un code de réduction n'oubliez pas d'envoyer votre justificatif de membre à khalladi_ali@yahoo.fr et de mettre en copie le président de votre association, pour valider votre inscription.

Les droits d'inscriptions comprennent:
- l'accès à toutes les activités scientifiques inscrites au programme du congrès ;
- les documentations et les fournitures relatives au congrès insérées dans la mallette ;
- l’accès au salon exposition ouvert en marge du congrès;
- les pauses-café prévues le matin et l’après-midi; 

Pour voir plus dinfo, veuillez visiter ce site : http://fipf.org/actualite/xve-congres-mondial-de-la-fipf-preparez-votre-sejour-en-tunisie

Cours préparatoire à la Philologie française

Cours préparatoire à la Philologie française

eTwinning: mezinárodní kontaktní seminář v Lyonu

eTwinning: mezinárodní kontaktní seminář v Lyonu

Pokud chcete realizovat mezinárodní projekt se svými žáky a hledáte partnery, rádi bychom Vás informovali o možnosti účastnit se mezinárodního kontaktního semináře. Seminář se uskuteční ve dnech 20. - 22. 3. 2020 ve francouzském Lyonu a je určen pro učitele francouzštiny na základních školách, kteří nemají zkušenosti s eTwinningovými projekty.   

Pokud máte o účast zájem, vyplňte, prosím, co nejdříve registrační formulář dostupný na odkazu https://www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/.

Účast na semináři je pro učitele zdarma, náklady nese Národní podpůrné středisko pro eTwinning (Dům zahraniční spolupráce). Vyslaní účastníci si hradí pouze cestovné po ČR.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Více informací o DZS najdete na odkaze https://www.dzs.cz/cz/o-dzs/

Za eTwinning tým,
Mgr. Hana Onisková

Národní podpůrné středisko pro eTwinning
Tel.: (+420) 221 850 308 
Mobil: (+420) 770 102 675 
E-mail: hana.oniskova@dzs.cz
www.etwinning.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz

Présentation en français

Présentation en français

Présentation en français est un grand événement célébrant tous les ans la Journée de la Francophonie. Ce festival de la langue française est destiné à toutes les écoles de la République tchèque, à tous les élèves et aux professeurs qui souhaitent démontrer l´enthousiasme qu´ils portent pour la langue de Molière aussi en dehors de la classe.

C'est un événement pour tous les amateurs de la langue française qui préparent des spectacles d’une durée maximale de dix minutes. Le programme est généralement composé de :

 • chansons françaises de répertoire classique et contemporain
 • extraits de poèmes
 • pièces de théâtre
 • sketches & spectacles de danse

En chantant, en récitant des poèmes et en faisant du théâtre en français, les jeunes élèves prouvent qu´ils prennent plaisir à parler cette belle langue tout en promouvant son usage.

Nous remercions chaleureusement les élèves et les professeurs qui participent tous les ans à notre concours ainsi que la Librairie Francophone qui offre des prix à tous nos participants. Chaque année, on accueillit plus de 200 participants en provenance de différents établissements primaires et secondaires de tout le pays.

INFORMATIONS - cette année 2020 :

: aula FZŠ Umělecká Prague 7
Quand : 26 mars 2020 à 10h
Organisateur : collège Brána jazyků & la SUF

Nous espérons pouvoir renouveler le même succès dans les années à venir.

Pour les inscriptions, n'hésitez pas à contacter Mme Iva Sochorová à iva.ernstova@seznam.cz

MOOC gratuit à partir du 11 décembre 2019 Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui

Le Cavilam propose aux professeurs de l’ensemble du réseau une formation certifiante en ligne.

Ce MOOC  « Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui » est consacré aux principes de base de l’enseignement du français langue étrangère. Le parcours est gratuit mais l’attestation de réussite est payante, de l’ordre de 35€.

Le parcours commencera  le 11 décembre 2019 et se conclura le 12 janvier 2020. Vous pouvez encore vous y inscrire.

Le programme proposé comprend une grande diversité de supports d’apprentissage.  C’est bel exercice qui guide et oriente l'enseignant étape par étape, à s'exercer à la préparation d’une fiche pédagogique et à l'élaboration d’un cours du début jusqu'à la fin.

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le lien ci-dessous :

https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+8/about

Francophonia vous presente son jeu concours : « Ce professeur a changé ma vie » !

Francophonia vous presente son jeu concours : « Ce professeur a changé ma vie » !
Comme vous le savez, le 28 novembre sera la première édition de la Journée Internationale des professeurs de Français.
Cette journée, nous avons souhaité la fêter à notre manière en proposant le lancement du jeu concours « Ce professeur a changé ma vie ». Une façon pour nous de vous rendre hommage, vous les hussards de la francophonie qui êtes sur cette première ligne du savoir.
Nous vous écrivons car nous avons besoin de Vous pour relayer le plus possible cette information au plus grand nombre. Pour nous aider à populariser, c’est simple!
Dès jeudi matin nous publierons sur notre page Facebook le concours : www.facebook.com/portaildelafrancophonie
Si vous pouviez le partager sur votre mur et avec le plus grand nombre nous en serions très heureux.
Par avance, nous vous remercions et nous vous envoyons un peu de ciel bleu de Nice!
Des questions ?
Vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail : contact@francophonia.com notre equipe se fera un plaisir de vous repondre !

Noël à l’Alliance française de Liberec

Noël à l’Alliance française de Liberec

Soirée de Noël !

Noël s’approche et la saison de fête commence ! L’Alliance française de Liberec vous invite à la soirée de Noěl qui aura lieu le 13 décembre.

Apportez vos spécialités gastronomiques pour qu’on puisse partager l’esprit de convivialité !

Formation en ligne: Le CAVILAM offre deux formations

Formation en ligne: Le CAVILAM offre deux formations
Le Cavilam offre deux formations en ligne. Notamment le MOOC « Enseigner le français  langue étrangère aujourd'hui » et la série « Savoir enseigner le française»
 
1- MOOC « Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui

Ce MOOC / CLOM certifiant ouvert à tous a pour objet d'assurer une formation de base sur l'enseignement du français langue étrangère. La formation est gratuite, les attestations sont payantes : 35 € pour l'attestation de suivi seule et 55 € pour les deux attestations : attestation de suivi + attestation de réussite. Les inscriptions groupées des Alliances françaises bénéficient d'un tarif préférentiel.

Début du cours le MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019.

Renseignements et inscriptions : mooc.cavilam.com

Pour voir plus d´information. veuillez regarder ce lien : http://fipf.org/actualite/lancement-de-la-8eme-session-du-mooc-%C2%AB-enseigner-le-francais-langue-etrangere-aujourdhui-%C2%BB

 

Participez à la #JIPF en vidéo

Participez à la #JIPF en vidéo

Vous êtes professeur de français ? ou amateur de la langue française ? Vous aimeriez participer à la grande fête du 28 novembre et partager votre émotion ou votre temoignage avec nous ? Envoyez-nous votre vidéo.

Vous avec la possibilité soit de nous envoyer votre vidéo à l'adresse jourduprof19@gmail.com, soit de les publier vous-même sur facebook en utilisant le hashtag #JIPF2019.

Les vidéos que nous recevons sont publiées directement sur le compte youtube du jour du prof.

Poir voir plus d´inmformation, veuillez visiter ce lien :

http://fipf.org/actualite/participez-la-jipf-en-video

 

Vocabulaire de Noël avec Alliance française Liberec

Vocabulaire de Noël avec Alliance française Liberec
Alliance française Liberec vous invite le 3 décembre à 18h30 à Okolo Café !
Pour les amateurs de la langue française :
Allons réviser notre vocabulaire de Noël! Venez vous amuser et jouer, entraînez votre cerveau et votre créativité! On va jouer au Taboo de Noël! Soit en tchèque, soit en français. Le choix est à vous.

Formation sur les pratiques de l’enseignement de l’oral en classe de français à Nice

Formation sur les pratiques de l’enseignement de l’oral en classe de français à Nice

Il nous reste quelques places disponibles dans une salle de classe de formation pédagogique que nous organiserons sur la demande d’un de nos partenaires. La formation portera sur les pratiques de l’enseignement / apprentissage de l’oral en classe de français et se déroulera du 01/12 au 14/12 à Nice.  

Participation à une de deux semaines est également envisageable.

Nous sommes conscients qu’il reste peu de temps avant le début de la formation, nous vous remercions donc à l’avance de partager au maximum et d’en parler autour de vous.

Marché et animations de Noël à Nice, village de Noël à Monaco, patinoires à ciel ouvert, festival de lanternes chinoises traditionnelles, autant de manifestations pour enrichir le séjour et se plonger dans la magie des fêtes de fin d’année.

Inscriptions jusqu’au 27 novembre avec le LIEN 

Festival du film français 2019

Festival du film français 2019

La 22ème édition du Festival du film français se tient du 20 au 27 novembre à Prague (Kino 35, Lucerna, Světozor, Edison Filmhub) et dans les villes régionales de České Budějovice, Brno, Ostrava et Hradec Králové (du 21 novembre au 1er décembre). Pas moins de 50 films lors de 155 projections seront présentés.
La section des avant-premières propose douze films, dont le nouveau film de Céline Sciamma Portrait de la jeune fille en feu ou le thriller Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin, tous deux présentés en compétition officielle à Cannes. En avant-première également le nouveau film d’Olivier Nakache et d’Eric Toledano Hors normes, qui a clôturé l’édition cannoise cette année.
La section Choix de la critique tchèques propose dix films inédits. Parmi eux, le nouveau long-métrage de François Ozon Grâce à Dieu qui a emporté l’Ours d’or à Berlin, Thalasso de Guillaume Nicloux qui réunit à l’écran Gérard Depardieu et Michel Houellebecq ou encore la comédie de Christophe Honoré Chambre 212 avec Chiara Mastroianni.  
La partie praguoise du festival présente un Hommage à Henri-Georges Clouzot composé de cinq chefs- d’œuvre de ce maître du suspense. La traditionnelle Soirée du court-métrage est au programme à Prague, Brno, Ostrava et České Budějovice. 

Plus d'informations - www.festivalff.cz

Webinaire JIPF ECO : « De Youtube à la classe, mode d'emploi » et Éducathon

Webinaire JIPF ECO : « De Youtube à la classe, mode d'emploi » et Éducathon

A l'occasion de la 1ère Journée internationale du professeur de français, l'Organisation internationale de la Francophonie, à travers  le CREFECO organise, en collaboration avec l'Institut Français de Roumanie, un webinaire intitulé « De Youtube à la classe, mode d'emploi » le jeudi 28 novembre 2019 à 17h00 (UTC+2) s’adressant aux pays d’Europe centrale et orientale.

Le webinaire sera animé par Emilie LEHR, enseignante et formatrice FLE, labellisée TV5MONDE, experte associée à France Éducation international, son intervention portera sur l'enseignement aux adolécrans à partir de documents authentiques. La durée du webinaire est estimée à 1h30 et sera suivi d'une session de questions-réponses.

Tous.tes les enseignants.es de vos pays respectifs souhaitant participer au webinaire peuvent s'inscrire via le formulaire suivant : https://forms.gle/UpXCcAJNKYKuHpnd9.

En continuité du webinaire, un éducathon sera organisé le samedi 14 décembre dans différentes villes de la région.

Cet événement prendra la forme d’une rencontre pédagogique et consistera en la mise en pratique de la méthodologie abordée par l'animatrice du webinaire. Il conduira à l’élaboration d’un cours sous la forme d’une fiche pédagogique conçue sur la base d’une matrice fournie. Vous trouverez en PJ un programme type de l’éducathon.

Pour l’instant, l’éducathon sera organisé dans les villes de Bucarest, Chisinau, Cluj, Iasi, Sofia et (sous réserve) à Erevan.

Toutes personnes ou structures (associations de professeurs, inspections scolaires, alliances françaises, instituts français, etc.) souhaitant organiser l’éducathon dans leur ville peuvent se joindre à l'événement en nous contactant (info@crefeco.org).

28 novembre : Jour du Prof de français

Nous vous invitons à prendre part à  la 1ère édition du « Jour du prof de français » que nous célébrerons à l’international le 28 novembre 2019. Ce moment convivial vise notamment à rassembler les professeurs de français et à leur proposer un moment de partage d’idées et projets.

Pour cette première édition, avec nos partenaires, nous avons lancé un concours intitulé « Mon innovation pour le français » dont l’objectif est de recueillir vos idées et activités innovantes dans l’enseignement du français. Nous vous rappelons que le concours est ouvert jusqu’au 8 novembre 2019 et nous vous invitons chaleureusement à y participer. Nous remercions par la même occasion ceux qui ont déjà contribué avec leurs travaux. Pour plus de détails concernant la participation au concours, vous pouvez vous rendre sur : https://spoluprace.ifp.cz/fr/cooperation-educative-1/promouvoir-la-langue-francaise-et-la-francophonie/jeux-et-concours/mon-innovation-pour-le-francais/.

Pour le 28 novembre, nous vous accueillerons dans le cadre de deux tables rondes :

- nos idées pour innover

- nos idées pour promouvoir.

À la suite de cette heure d’échanges, nous remettrons les prix aux meilleurs idées partagées dans le cadre du concours et nous finirons la journée par un cocktail convivial.

Pour prendre part à cet événement, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4jasL1royixcIDaJ3HHZKp2P71AAHP3tMwpahWE1OILx7bA/viewform

Votre inscription sera définitive lorsque vous recevrez un message de confirmation de Mme Pasco.

Le Jour du prof de français

Le Jour du prof de français

Le Jour du prof de français rassemble les enseignants de français et aussi ceux qui enseignent en français dans les formations bilingues, partout dans le monde.

Quand : le 28 novembre

Thème : innovation et créativité

Pour voir plus d´info, veuillez consulter ce site web : https://www.lejourduprof.com/

Symposium 2019 !

Symposium 2019 !

Thème : Créativité dans l’enseignement/apprentissage du FLE

Quand : 15. - 17. novembre

Où : Hôtel Junior, Poděbrady

Concours de poésie en langue française

Concours de poésie en langue française

Le Bureau régional de l’Organisation Internationale de la Francophonie en Europe centrale et orientale (BRECO), par l’intermédiaire du Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO), lance un concours de poésie en langue française, ayant pour thème « Ma langue française » du mercredi 16 octobre au vendredi 15 novembre 2019.

Nous invitons les enseignants à exprimer de manière créative leur lien avec la langue française, les raisons pour lesquelles ils l’ont apprise et pour lesquelles ils l’enseignent, et à réfléchir sur leur rôle de passeurs de langue(s) et de culture(s) qu’ils accomplissent chaque jour au contact de leurs élèves ou apprenants.

Ce concours est ouvert à tous les professeurs de français résidant dans l'un des pays de l'Europe centrale et orientale suivants : Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, République de Moldavie, Monténégro, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, République tchèque, Ukraine.

Les candidats intéressés peuvent envoyer leurs œuvres à l’adresse concours@crefeco.org accompagnée de la fiche d’inscription dûment remplie.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre 2019 à minuit (UTC+00).

Après sélection du jury, le lauréat de ce concours remportera un voyage offert par l’OIF pour assister au XVe congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français, qui se déroulera à Yasmine Hammamet (gouvernorat de Nabeul) en Tunisie, du 10 au 15 juillet 2020. Les lauréats classés en position de 2 à 10 recevront également des prix (livres, objets promotionnels, abonnements) et tous les participants recevront une attestation de participation.

Les résultats du concours seront annoncés à Bucarest à l’occasion de la Journée internationale des professeurs de français le 28 novembre 2019.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diffuser cette annonce au sein des membres de votre association et des professeurs de français de votre pays.

Pour plus d’informations (règlement et fiche d’inscription), veuillez consulter la page suivante : https://crefeco.org/display.php?fr/ConcoursPoesie

Le Florilège littéraire des écrivains francophones en herbe

Le Florilège littéraire des écrivains francophones en herbe

Appel à contribution littéraire - Le dispositif Florilège de l'Académie de Montpellier

Vos élèves ont écrit des textes littéraires de qualité et vous souhaitez valoriser ces productions personnelles ou scolaires en les diffusant largement et gratuitement grâce à la publication numérique ou à l’édition d’un livre : Pour voir plus d´informations :

LFlorilège international deécrivains eherb
de langufrançaise

es
fait pouvous epoueux !

Envoyez ces créations en fichier Open Office ou Word à :          
MarieHele.Gola@acmontpellier.fr   ou  
florilege.daac@acmontpellier.fr

Pour voir plus d´informations : http://www.afef.org/appel-contribution-litteraire-le-dispositif-florilege-de-lacademie-de-montpellier

Concours international d'écriture d'un texte de chanson en français

Concours international d'écriture d'un texte de chanson en français

Invitez les apprenants de français et les francophiles autour du monde à participer pour une francophonie internationale, un concours qui fait chanter la langue ! L’eau, c’est le thème de la 14ème édition en lien avec Dis-moi dix mots au fil de l'eau de Chansons sans Frontières, un concours international d'écriture d'un texte de chanson en français gratuit, créatif et facile d'accès, ouvert aux personnes de tous les âges et tous les pays, centré sur les droits humains et la liberté d’expression.  Le thème d’écriture : L’EAU - Planète Bleue, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de l’eau recommence à l’infini. 

Laissez-vous guider par l’eau, ses reflets changeants, ses mouvements, ses chemins… Quel est le message de l’eau ? en lien avec Dis-moi dix mots au fil de l'eau : aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant Un thème qui se relie également à la décennie d’action pour l’eau de l’ONU et aux Objectifs de développement durable.

Participer, c’est simple !

→ rédigez le texte d’une chanson en français autour du thème "L’EAU"

→ en jouant, si vous le souhaitez, avec "Dis-moi dix mots au fil de l’eau"

→ inscrivez-vous gratuitement sur http://www.chansons-sans-frontieres.fr

→ et transmettez votre texte jusqu’au 22 décembre 2019 Conseils d’écriture, liens, modalités de participation sur : https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours/informations-et-modalites-2

Date de clôture: 22 décembre 2019 

Attention, le concours n’est pas ouvert aux personnes résidant en France.


Pour voir plus : http://fipf.org/actualite/chansons-sans-frontieres-lance-la-14e-edition-du-concours-international-decriture-dun-text

Journée Européenne des langues : saurez-vous sauver la langue française ?

Journée Européenne des langues : saurez-vous sauver la langue française ?

La 26 septembre 2019 : participez au jeu d´évasion AEGA, organisé par CAVILAM - Alliance Française !

Comment s'inscrire ?
En remplissant le formulaire d'inscription en ligne sur https://aega.cavilam.com/

Pour en savoir plus
Visitez la page Facebook AEGA le jeu

Nous contacter :
aega@cavilam.com

Faculté des sciences humaines : tournez un film sur la LIBERTÉ

Faculté des sciences humaines : tournez un film sur la LIBERTÉ

Université Charles, Faculté des sciences humaines vous invite au projet ! Faites vous étudiants tourner un film sur le thème : la liberté.

Où : Faculté des sciences humaines, Université Charles

       26, rue Opletalova, Prague 1

Quand : le 7 novembre à 10 heures

Voyez plus d´information ci-dessous :

Journée Européenne des langues, le 26 septembre Journée Européenne des langues, le 26 septembre N´oubliez pas le festival éducatif, Journée Européenne des langues, qui se déroule cette année à la Faculté de Philosophie, l´Univesité Charles. Où...

Piccoli 2019, hudební den pro nejmenší Piccoli 2019, hudební den pro nejmenší PICCOLI | 20. 10. 2019 | 10.00–16.00 Hudební, taneční a výtvarné dílny pro děti a hravé dospělé. Hravost, tvořivost a společné...

La phonétique en classe de FLE La phonétique en classe de FLE l'Alliance Française de Bohême du Sud organise le samedi 22 juin 2019 une formation intitulée "La phonétique en classe de FLE" en collaboration avec...

Invitation au spectacle des étudiants de français 1560357300 - 1560366000 Pod Krčským lesem 25, 142 00 Praha 4

École d’été de l’Institut français de Prague 1566367200 - 1566572400 Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město

„À la Rentrée“ 1567148400 - 1567173600  Senovážné nám. 872/25, Budova A, 110 00 Praha 1

La grande finale des olympiades du français ! 1557813600 - 1557835200 Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město

L'atelier d'écriture - n° 5 1553616000 - 1553621400 ZŠ Brána jazyků, 4 Uhelný trh, Praha 1

Concert baroque : Barokní podvečery - Les Plaisirs 1551808800 - 1551816000 Jiřská 3, 119 00 Praha 1-Hradčany

Bonjour, Monsieur Gauguin ! 1551195000 - 1551200400 Staroměstské nám. 1/12, 110 15 Staré Město

La Soirée de Noël 1543933800 - 1543942800 Korunní 1300 / 65, Praha - Vinohrady

La journée pédagogique - hiver 2018 de l'Institut français de Prague

Envie de vous former avant les vacances de Noël ?

Institut français de Prague organise pour vous une Journée pédagogique le 14 décembre 2018 !

Toutes les informations et formulaire d'inscription par ici : https://docs.google.com/forms/d/1vCDumbwbvtXviYgFd4Au37XfmEX5l9uxmuyGK5yD5ac/viewform?fbclid=IwAR27a9pMTTjfRl_XDmxR1na9s1wHXGA6T88WtLYNP_URDueLcZGaoKbsm1w&edit_requested=true#responses

L'atelier d'écriture - n° 4 1548172800 - 1548178200 ZŠ Brána jazyků, 4 Uhelný trh, Praha 1

L'atelier d'écriture - n° 3 1542729600 - 1542735000 ZŠ Brána jazyků, 4 Uhelný trh, Praha 1

Atelier d´écriture - n° 2 1540306800 - 1540312200 ZŠ Brána jazyků, 4 Uhelný trh, Praha 1

XXIV. Symposium d´automne de la SUF 1541718000 - 1541890800 Komenského 156/III, 290 01 Poděbrady

Atelier d’écriture ! 1537887600 - 1537893000 ZŠ Brána jazyků, 4 Uhelný trh, Praha 1

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus